24 April, 2021 - Zaterdag vieringen weer gestart

Zoals wellicht bekend was, waren door het (tijdelijke) vertrek van pastor Sebastian de zaterdagmiddag vieringen gestopt.
Het pastorale team heeft echter gemeend dit opnieuw plaats te laten vinden maar in een iets gewijzigde 'setting'.

Elke maand zullen er drie vieringen zijn waar de eucharistie gevierd wordt.
Één maal per maand zal er een gebedsviering plaatsvinden, waarbij Ronald Dashorst zal voorgaan dan wel initiatiefnemer zal zijn bij de voorbereidingen daarvan.

De eerste gebedsviering zal zijn met ons koor, Sostenuto, en wel op 15 mei a.s.
Hiervoor is de voorbereiding reeds gestart en (helaas nog) een paar koorzangers voor benaderd, t.w. Monique, Luce, Conny en Ger. Zelf als 5e rad aan de wagen t.b.v. de begeleiding (en zachtjes mee....) 😉.
Het geheel is mee te vieren via kerkdienstgemist.nl

19 April, 2021 - Wanneer zingen we weer?

Ja, wanneer kunnen we weer aan de gang?

Een veel gehoorde vraag in de koorwereld maar zoals ieder welhorend mens begrijpt, is het nog niet mogelijk in de samenstelling hoe het is geweest!
We zullen het nog moeten doen met een paar koorleden per toerbeurt. De vieringen zijn volgens rooster en daar komt zo nu en dan wat bij. Met name omdat de zaterdagvieringen weer worden gepland maar per maand één z.g. gebedsviering.
Wanneer wij aan de beurt zijn? Je hoort het via de mail.

Ed.

19 April, 2021 - Zingen in een koor?

Zingen in een koor geeft inspiratie, althans dat hebben velen wel en sommige misschien wat minder of in ieder geval is de kans zeer goed aanwezig dat...
Maar, wat nu als je in verschillende talen liederen zingt?
Kijk naar dit artikel (of klik hier) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/opmerkelijk/artikel/5211457/zingen-koor-duits-italiaans-japans-corona-verspreiding

17 April, 2021 - Vernieuwde website

Een vernieuwde look v.w.b. de website. Verder niet veel wijzigingen aangebracht maar wat verbeteringen en een andere hosting site.
In de hoop dat alles verder goed verloopt :).

Ed.