De muzikale leiding van het koor is in handen van Ed van Egmond. Hij dirigeerde (en nog steeds) het koor vanaf het begin.
De eerste pianist van het koor was Teus de Vries. Vanuit de intentie tot samenwerking met Credo hebben zij in de beginperiode ook het dirigeren en begeleiden van Credo op het orgel op zich genomen.
Na een aantal jaren is Teus verhuisd. Hij werd opgevolgd door Bas Jongeling, die ons ook een aantal jaren zeer inspirerend heeft begeleid. Helaas is ook Bas verhuisd waardoor hij de muzikale begeleiding niet kon voortzetten.
Zijn plek werd in 1995 ingenomen door Mies Dycker. Mies verliet in 1999 ons koor omdat zij het niet meer kon combineren met andere werkzaamheden.
Na een periode van zonder pianist/organist kwam in 2000 Frans Minken ons koor muzikaal ondersteunen. Frans heeft dit tot 2004 volgehouden met volle tevredenheid van ons allen.

Vanaf eind 2004 tot juni 2007 werd het koor begeleid door Johanna Faust als allround musicus, oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland maar al zeer vele jaren woonachtig in Nederland en afgestudeerd binnen de kerkmuziek.  Door haar werd het koor zowel achter de piano als het orgel begeleid. In voorkomende gevallen kon zij de dirigent vervangen.
Ed heeft de dubbele rol weer op zich genomen vanaf april 2007 tot ongeveer april 2009
Deze is aansluitend ontlast door de komst van Frank Schneider als pianist/organist, waardoor het koor nieuwe mogelijkheden kreeg.

Het jaar 2010 is ingeluid met het afscheid nemen van de huidige dirigent Ed van Egmond. Op 24 Januari van dit jaar heeft het koor tijdens een 'eigentijdse' viering in de Fabianus & Sebastianus kerk zijn afscheid gevierd.
Vanaf dat moment heeft hij het stokje overgedragen aan Ronald Lammertse

We spreken mei 2012 en als vervanger voor Frank is Ed van Egmond voor de begeleiding op piano en orgel aangeschoven.
Samen met Ronald is er in ieder geval weer complete leiding bij het koor.

In december 2012 zijn er weer veranderingen. Dirigent Ronald Lammertse geeft te kennen te willen stoppen. Het is tevens een moeilijke tijd gezien de kerksluitingen in Apeldoorn. Prioriteit is het koor in stand te houden maar de vraag is hoe?
Na wat mogelijkheden bekeken te hebben is besloten met algemene instemming dat Ed wederom het koor gaat dirigeren en gezocht gaat worden naar een koorbegeleider.
Dat is een uitdaging op zich en voorlopig zal hij (ook wederom) de dubbelrol voor zijn rekening nemen. Want we zullen doorgaan!!

In April 2014 kunnen we Els Peverelli toevoegen aan het koor als begeleidster. Zij heeft aangegeven het koor te willen begeleiden zodra we haar nodig hebben. De dubbele rol van Ed zal voor een groot deel hierdoor ontlast zijn en kan zich daardoor meer richten tot de 'uitvoeringen' van liederen. Iets wat in de laatste Goede Vrijdag viering (2014) met veel succes is ontvangen, zowel door het koor als door de kerkgangers!

Muzikale Leiding