Het ontstaan van het koor
De aanleiding.
Al enkele jaren liep een aantal mensen rond met het idee om een nieuw koor op te richten.
Zij hadden jaren met veel enthousiasme gezongen bij het jongerenkoor, maar hier op een gegeven moment toch afscheid van genomen. Aansluiting bij het Credo-koor lag niet voor hand. De behoefte om te zingen echter bleef.


De initiatiefgroep.
De vage plannen werden meer concreet op 17 juni 1986.
Op deze avond zijn door Renee en Ed van Egmond, René van Nimwegen en Conny van Cuijk een aantal punten besproken die volgens hen van belang waren voor de "oprichting en levensvatbaarheid" van een nieuw koor.
De belangrijkste punten waren:
Eigen identiteit
Repertoire: Nederlands, vooral psalmen, liederen van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen, misschien een nederlandse mis.
Bij de liederenkeuze staat de dienstbaarheid aan de gemeenschap voorop.
Leeftijdsgrens: tussen de 25 en 50 jaar.
Wel overleg over liederenkeuze met pastorale team of voorganger(s), geen liturgiegroep.


De start.
Oprichting van een nieuw koor in de parochie van de H.H. Fabianus & Sebastianus had de goedkeuring nodig van het parochiebestuur. Deze goedkeuring kwam niet vanzelf. Omdat het kerkkoor Credo in die periode sterk verouderde en het niet lukte om nieuwe leden te werven was aan het oprichten van een nieuw koor "minstens de intentie tot samenwerking met Credo" als voorwaarde verbonden.
Ook was Credo op zoek naar zowel een nieuwe dirigent als een nieuwe organist. Omdat kandidaten hiervoor niet makkelijk te vinden waren, was er vanuit het parochiebestuur een commissie dirigent/organist opgericht. Deze commissie pleitte voor eenzelfde dirigent en organist voor beide koren zodat een mogelijke doorstroom naar Credo logischer zou zijn. Vanuit de initiatiefgroep werd gesteld dat het nieuwe koor een volwaardig en zelfstandig koor moest worden. Tegen eenzelfde dirigent en organist en een gedeeltelijk overlappend repertoire bestond geen bezwaar. Ook het jongerenkoor wilde garanties dat hun voortbestaan niet in gevaar zou komen. Daarom werd de minimum leeftijd voor het nieuwe koor gesteld op 25 jaar. Na diverse besprekingen, veelal onder leiding van pastor Brosschot, ging het parochiebestuur uiteindelijk accoord met het nieuwe koor. Het "Tussenkoor" was geboren. De eerste repetitie werd gehouden op 11 mei 1987.
Het koor telde toen 18 leden, inclusief muzikale leiding.  We zongen voor het eerst op zaterdag 6 juni 1987.

De organisatie in de beginjaren.
Tijdens de oprichting is ervoor gekozen zonder bestuur te werken. Uitgangspunt hierbij is geweest dat we met een kleine groep werkten, waarbinnen zaken snel geregeld konden worden. In de praktijk kwam hierdoor een groot deel van de verantwoordelijkheden bij Ed te liggen. Dit is op de jaarvergadering van 1991 aan de orde geweest. Destijds was Renee belast met het financiële gedeelte, waardoor zij beiden zich meer dan gemiddeld aangesproken voelden. Op die vergadering is besloten dat Gerda en José de financiën op zich namen en dat René van Nimwegen voor een periode van een jaar zou optreden als coördinator.


René van Nimwegen.
In Februari 1993 ontvingen we het verbijsterende bericht van het overlijden van René van Nimwegen, mede-oprichter van het koor.
In hem verloren we een enthousiaste zanger, die zeer betrokken was bij het reilen en zeilen van Sostenuto. Tijdens de uitvaart hebben we zingend afscheid van hem genomen.

Historie