Het ontstaan van het koor
De aanleiding.
Al enkele jaren liep een aantal mensen rond met het idee om een nieuw koor op te richten.
Zij hadden jaren met veel enthousiasme gezongen bij het jongerenkoor, maar hier op een gegeven moment toch afscheid van genomen. Aansluiting bij het Credo-koor lag niet voor hand. De behoefte om te zingen echter bleef.


De initiatiefgroep.
De vage plannen werden meer concreet op 17 juni 1986.
Op deze avond zijn door Renee en Ed van Egmond, René van Nimwegen en Conny van Cuijk een aantal punten besproken die volgens hen van belang waren voor de "oprichting en levensvatbaarheid" van een nieuw koor.
De belangrijkste punten waren:
Eigen identiteit
Repertoire: Nederlands, vooral psalmen, liederen van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen, misschien een nederlandse mis.
Bij de liederenkeuze staat de dienstbaarheid aan de gemeenschap voorop.
Leeftijdsgrens: tussen de 25 en 50 jaar (die inmiddels niet meer geldt).
Wel overleg over liederenkeuze met pastorale team of voorganger(s), geen liturgiegroep.


De start.
Oprichting van een nieuw koor in de parochie van de H.H. Fabianus & Sebastianus had de goedkeuring nodig van het parochiebestuur. Deze goedkeuring kwam niet vanzelf. Omdat het kerkkoor Credo in die periode sterk verouderde en het niet lukte om nieuwe leden te werven was aan het oprichten van een nieuw koor "minstens de intentie tot samenwerking met Credo" als voorwaarde verbonden.
Ook was Credo op zoek naar zowel een nieuwe dirigent als een nieuwe organist. Omdat kandidaten hiervoor niet makkelijk te vinden waren, was er vanuit het parochiebestuur een commissie dirigent/organist opgericht. Deze commissie pleitte voor eenzelfde dirigent en organist voor beide koren zodat een mogelijke doorstroom naar Credo logischer zou zijn. Vanuit de initiatiefgroep werd gesteld dat het nieuwe koor een volwaardig en zelfstandig koor moest worden. Tegen eenzelfde dirigent en organist en een gedeeltelijk overlappend repertoire bestond geen bezwaar. Ook het jongerenkoor wilde garanties dat hun voortbestaan niet in gevaar zou komen. Daarom werd de minimum leeftijd voor het nieuwe koor gesteld op 25 jaar. Na diverse besprekingen, veelal onder leiding van pastor Brosschot, ging het parochiebestuur uiteindelijk accoord met het nieuwe koor. Het "Tussenkoor" was geboren. De eerste repetitie werd gehouden op 11 mei 1987.
Het koor telde toen 18 leden, inclusief muzikale leiding.  We zongen voor het eerst op zaterdag 6 juni 1987.

De organisatie in de beginjaren.
Tijdens de oprichting is ervoor gekozen zonder bestuur te werken. Uitgangspunt hierbij is geweest dat we met een kleine groep werkten, waarbinnen zaken snel geregeld konden worden. In de praktijk kwam hierdoor een groot deel van de verantwoordelijkheden bij Ed te liggen. Dit is op de jaarvergadering van 1991 aan de orde geweest. Destijds was Renee belast met het financiële gedeelte, waardoor zij beiden zich meer dan gemiddeld aangesproken voelden. Op die vergadering is besloten dat Gerda en José de financiën op zich namen en dat René van Nimwegen voor een periode van een jaar zou optreden als coördinator.


René van Nimwegen.
In Februari 1993 ontvingen we het verbijsterende bericht van het overlijden van René van Nimwegen, mede-oprichter van het koor.
In hem verloren we een enthousiaste zanger, die zeer betrokken was bij het reilen en zeilen van Sostenuto. Tijdens de uitvaart hebben we zingend afscheid van hem genomen.
Historie
De muzikale leiding van het koor is in handen van Ed van Egmond. Hij dirigeerde (en nog steeds) het koor vanaf het begin.
De eerste pianist van het koor was Teus de Vries. Vanuit de intentie tot samenwerking met Credo hebben zij in de beginperiode ook het dirigeren en begeleiden van Credo op het orgel op zich genomen.
Na een aantal jaren is Teus verhuisd. Hij werd opgevolgd door Bas Jongeling, die ons ook een aantal jaren zeer inspirerend heeft begeleid. Helaas is ook Bas verhuisd waardoor hij de muzikale begeleiding niet kon voortzetten.
Zijn plek werd in 1995 ingenomen door Mies Dycker. Mies verliet in 1999 ons koor omdat zij het niet meer kon combineren met andere werkzaamheden.
Na een periode van zonder pianist/organist kwam in 2000 Frans Minken ons koor muzikaal ondersteunen. Frans heeft dit tot 2004 volgehouden met volle tevredenheid van ons allen.

Vanaf eind 2004 tot juni 2007 werd het koor begeleid door Johanna Faust als allround musicus, oorspronkelijk afkomstig uit Duitsland maar al zeer vele jaren woonachtig in Nederland en afgestudeerd binnen de kerkmuziek.  Door haar werd het koor zowel achter de piano als het orgel begeleid. In voorkomende gevallen kon zij de dirigent vervangen.
Ed heeft de dubbele rol weer op zich genomen vanaf april 2007 tot ongeveer april 2009
Deze is aansluitend ontlast door de komst van Frank Schneider als pianist/organist, waardoor het koor nieuwe mogelijkheden kreeg.

Het jaar 2010 is ingeluid met het afscheid nemen van de huidige dirigent Ed van Egmond. Op 24 Januari van dit jaar heeft het koor tijdens een 'eigentijdse' viering in de Fabianus & Sebastianus kerk zijn afscheid gevierd.
Vanaf dat moment heeft hij het stokje overgedragen aan Ronald Lammertse

We spreken mei 2012 en als vervanger voor Frank is Ed van Egmond voor de begeleiding op piano en orgel aangeschoven.
Samen met Ronald is er in ieder geval weer complete leiding bij het koor.

In december 2012 zijn er weer veranderingen. Dirigent Ronald Lammertse geeft te kennen te willen stoppen. Het is tevens een moeilijke tijd gezien de kerksluitingen in Apeldoorn. Prioriteit is het koor in stand te houden maar de vraag is hoe?
Na wat mogelijkheden bekeken te hebben is besloten met algemene instemming dat Ed wederom het koor gaat dirigeren en gezocht gaat worden naar een koorbegeleider.
Dat is een uitdaging op zich en voorlopig zal hij (ook wederom) de dubbelrol voor zijn rekening nemen. Want we zullen doorgaan!!

In April 2014 kunnen we Els Peverelli toevoegen aan het koor als begeleidster. Zij heeft aangegeven het koor te willen begeleiden zodra we haar nodig hebben. De dubbele rol van Ed zal voor een groot deel hierdoor ontlast zijn en kan zich daardoor meer richten tot de 'uitvoeringen' van liederen. Iets wat in de laatste Goede Vrijdag viering (2014) met veel succes is ontvangen, zowel door het koor als door de kerkgangers!

Muzikale Leiding
Menu
Menu