Het koor 'Sostenuto'

Het ontstaan van het koor is te lezen op de pagina 'Historie' en laat zien met welke intentie wij gestart zijn.

In de huidige
samenstelling en programmeringen is daarin niet zoveel gewijzigd: de groep bestaat reeds jaren uit een constante aantal koorleden (ca. 25) waarbij de destijds vastgestelde leeftijdsgrens al lange tijd geleden weliswaar is afgeschaft maar wel geluisterd wordt naar goed en verantwoord stemgeluid.

De
stemgroepen zijn verdeeld waarbij het aantal sopranen en alten goed vertegenwoordigd zijn.
Zoals voor veel koren zal gelden is het bij de tenoren en bassen wat minder in aantal en is elk aanstormend lid altijd van harte welkom.

Het
repertoire van ons koor bestaat voor een groot deel uit liederen op teksten van Huub Oosterhuis, diverse vrouwelijke tekstschrijver/-dicters, op muziek gezet door o.a. Tom LŲwenthal, Antoine Oomen en Tjeerd Oosterhuis.
Verder worden liederen gebruikt uit b.v. de bundel Gezangen Voor Liturgie (GVL).

Nieuw materiaal
wordt door de dirigent uitgezocht en meegenomen in het repertoire zoals b.v. uit het Nieuw LiedFonds. Suggesties voor nieuwe liederen van koorleden, vanuit de parochie of een werkgroep c.q. anderen zijn aanvullend.

De liturgievieringen worden veelal voorbereid door mensen uit het koor, i.o.m. dirigent en voorganger. Voor z.g.
Themavieringen wordt er veelal een groep samengesteld die deze voorbereiden zoals Pasen en Kerst.

De grotere
projecten zijn naar gelang er initiatief wordt genomen en ontstane ideeŽn vanuit het koor of daarbuiten.

Onze
repetities worden gehouden elke dinsdagavond van 19.45 tot 21.30 uur.
Locatie is aan de Stationsstraat 13 (achter de Onze Lieve Vrouwekerk (voorheen 'Mariakerk')).

Vanwege de huidige coronamaatregelen wordt momenteel alleen op onregelmatige tijden gerepeteerd. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij het secretariaat van de (inmiddels door fusie genoemde) Franciscusparochie (klik hier).
Menu
Menu